Agneta Wennergren

Hamravägen 117,
429 44 Särö
Tel. 031-93 66 65  
www.galleriminimal.se
agneta.wennergren@telia.com 

Tekniker:
Måleri, collage, bygger krukor i lera 

Utbildning:
Konstindustriskolan, 4 år, avd keramik -67 
Samlingsutställningar i urval: 
Fjäregruppen bl.a. 1979, 1982, 1986, 1990, 1991, 1994, 2000, 2001, 2003
I Terra-stoffa 1982, 1983, 1984, 1985 
Separatutställningar i urval: 
Åsa bibliotek 1988
Konstnärshuset i Kungsbacka 1999
 
Jurybedömda utställningar i urval:
Lärare i måleri & teckning, Löftadalens folkhögskola 
Offentliga utsmyckningar:
Tingbergsskolan, 1977 
Vallda daghem, 1977
Alléskolan i Kungsbacka, några år senare 

Vägbeskrivning:
Fr. Kba väg 158 mot Särö.
V. vid skylt Galleri 1, golfbana. C:a 1 km. in i golfb.
V. vid skylt galleri Minimal.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.