Projektstöd m.m. 

 

Föreningen Konstliv Halland är beroende av välvilliga bidrag av alla slag.
Vårt årliga projekt Konstrundan i Halland, i vilket flertalet av föreningens medlemmar deltar vaje år, kräver både kostnads - och arbetsintensiva insatser under stor del av året.

Så här började det 
Idén till de i Skåne först genomförda konstrundorna - eller eg. lonstveckorna - föddes, mot slutet av 1970 - talet, nu nyligen bortgågne konstnären, konstvetaren, pedagogen, galleristen m.m. Arne Lindqvist, bördig från Lomma i s.v. Skåne.
Hans idé frambars av tanken på att, i likhet med s.k. Wein - Wochen i Österrike, möjliggöra ett för den breda allmänheten lätt tillgängligt, väl utbrett konstutbud, med omfattande och effektiv marknadsföring, till så minimal kostnad som möjligt för den enskilde konstnären.
För att få god effekt av sin marknadsföring och för att väcka stort intresse, måste varje evenemang - konstvecka - rymma ett stort antal konstnärer i samarbete.
Konsten skulle visas hemma i ateljeerna för att möjliggöra dialoger med besökarna och för att eliminera extra lokalhyror.
I en enkel och i varje område strategiskt utvald lokal, visades en exempelsamling. Ett verk av varje deltagande konstnär visades så att allmänheten kunde planera sin egen lilla "favoritkonstrunda".
Kartblad med numrerad punkt för varje deltagare trycktes upp. De trycktes i A5 format, svartvitt och med affischtext på baksidan.
Varje konstnär fick då förbinda sig att på strategiska ställen sätta upp och dela ut minst 100 ex. av dessa kartblad. Dessa gjordes också tillgängliga på turistbyråer, bibliotek, konsthallar, museer, i och omkring det aktuella området.
De i vinden hängande och snurrande vinflaskorna, som hade använts under Wein-Wochen, byttes ut till andra symboler såsom "vindbollar" av olika slag, snurrande spiraler eller, som numera,här i Halland, sjömärken - ensmärken - som signalerar vägen till de olika ateljéerna.
Någon annan marknadsföring gjordes inte. Internet hade ännu inte sett dagens ljus och någon annonsering ansågs vanligen inte nödvändig.

 Nyheten med konstveckorna, vanligtvis under påsken i Skåne, väckte mycket stort intresse, och spred sig -  sedermera som konstrundor - nästan som en löpeld över stora delar av landet.


Nu har förhållandena för samma typ av konstrundor ändrats väsentligt på flera sätt.
Möjligheter till kompletterande marknadsföring har ökats väsentligt, samtidigt som nödvändigheten att inte bara "hänga med" utan också att verkligen "sticka ut", i ett stort utbud av konkurrerande marknadsföring, gör att evenemangen har blivit oerhört kostnadsintensiva. 
Kartblad har bytts ut mot påkostade kataloger, affischer och dekaler.
Många samlingsutställningar måste finnas, väl fördelade längs vårt långa landskap. De extremt ökade kostnaderna för drivmedel har medför noggrannare planering, då allmänheten alltjämt förväntas göra långa utflykter på Konstrundan i Halland och föreningen får allt större transportkostnader.
Ideella arbetsinsatser är inte längre en självklarhet.
Tillgänglig och bra hemsida med all aktuell utrustning måste finnas.
Omfattande och mycket kostsam annonsering är numera en nödvändighet.

 Vi som brinner för Arne Lindqvists gamla idé - konstrundan - vill självklart föra den vidare och låta den utvecklas i takt med tiden.
Konstrundorna, som vi lätt räknar in bland Världens största utställningar, måste få leva vidare. De utgör ett mycket stort och viktigt kulturinslag - en kulturservice för den bredare allmänheten.

Såväl aktörer som avnämare behöver konstrundorna. En verklighet utan dem skulle göra oss alla "fattigare" och kanske lämna ännu större rum för den banala ytlighet som tyvärr gör sig alltmer gällande i vår tid.
Kultur i form av konst behöver få näring för att kunna växa till den starka motpol till slentrianmässig konsumtion som så väl behövs i vårt samhälle.
Konstrundorna är nu en av flera viktiga kulturaktörer och måste omhuldas!

Vi i Konstliv Halland välkomnar därför alla former av bidrag och hjälp för att kunna hålla Konstrundan i Halland, inte bara levande, utan även som en företeelse stadd i ständig positiv utveckling, till gagn för alla och en var i vårt fatastiska landskap.

De bidrag som vi tacksamt tar emot från Region och kommuner utgör en mycket viktig del av vår finansiering.

Företagens välvilliga köp av annonser i vår karttidning hjälper oss också stort, samtidigt som deras budskap får spridning i vår katalog som vi numera trycker i    30 000 exemplar årligen.

 Vill du, som företagare eller enskild, finnas med i vår katalog eller på vår hemsida och därmed stödja vår verksamhet - hör gärna av dig till någon av oss i Konstliv Hallands styrelse  med hjälp av kontaktformuläret här: http://www.konstlivhalland.se/kontakt/

 

 

HLg den 2018 01 16

 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.